خانه / مقالات آموزشی / در آهنی و گیت فروشگاهی

در آهنی و گیت فروشگاهی

در آهنی و گیت فروشگاهی

آيا نصب گيت هاي ضد سرقت AM براي فروشگاه هايي كه داراي درهاي فلزي ميباشند امكان پذير است؟

درهاي فلزي را ميتوان به چند نوع تقسيم نمود.

۱- درب هاي تمام فلزي به اين معنا كه تمام در به طور يكپارچه فلزي است .

۲- درب هايي كه قسمتي از آن از سمت پايين (و نه وسط) كمتر از يك چهارم ارتفاع درب فلزي ميباشد

۳ – درب هايي كه فقط فريم آنها فلزي ميباشد.

در آهنی و گیت فروشگاهی
در آهنی و گیت فروشگاهی

۱- عملكرد گيت هاي امنيتي(ضد سرقت) مجاور در آهنی و گیت فروشگاهی

به طور كلي كاركرد تمام دستگاه ها در صورت باز بودن مداوم درب هاي تمام فلزي منتفي است

و مهمترين محدوديت آن است كه فلزي كه درصد زيادي از بدنه آنتن را پوشش دهد باعث شيلد(shield)

امواج الكترومغناطيس ميشود به نحوي كه چنانچه گيرنده در پشت درب تمام فلزي نصب گردد،

قادر به تشخيص امواج حساس تگ نميباشد زيرا درب تمام فلزي امواج تگ را شيلد مينمايد

و از طرف ديگر اين درب تمام فلزي باعث كور شدن الگوي گيرايي آنتن (Antenna Receiving Pattern) ميشود

به عبارت ساده تر فلزي كه ابعادش قابل مقايسه با ابعاد آنتن است ويژگي هاي آنتن گيرنده را بر هم ميزند

به نحوي كه آنتن را به پاره سيمي تبديل ميكند كه هيچ كاركردي نداشته باشد.

حال چنانچه آنتن فرستنده در پشت درب تمام فلزي قرار گيرد، موضوع از زاويه فرستندگي قابل بررسي است

بدين نحو كه درب تمام فلزي مانع از رسيدن امواج فرستنده به تگ ميشود و

به همين خاطر تگ هيچ پيغامي از فرستنده مبتني بر واكنش در يافت نميكند

و در اين صورت كار نخواهد كرد. همچنين اثر درب تمام فلزي بر روي كور شدن

الگوي فرستندگي ((Antenna Transmission Pattern بسيار مشكل ساز تر است

زيرا آنتن فرستنده يك آنتن اكتيو است به اين علت كه توان الكتريكي را در فضا منتشر ميكند

و با مماس شدن درب تمام فلزي با آنتن فرستنده درصدي از امواجي كه بايد تشعشع كند،

به صورت امواج سطحي بر روي درب تمام فلزي تلف ميشود

و درصد قابل توجه ديگر امواج با انعكاس از روي فلز كه ميتوانيم آنرا نوعي Scatter Backبدانيم،

به درون آنتن فرستنده باز ميگردد و چون آنتن فرستنده بامدارات پاور در ارتباط است،

اين امواج در برگشت مجدد به آنتن فرستنده به جريان الكتريكي تبديل ميشود و به صورت يك تريپ

به مدار پاور برميگردد و ميتواند باعث صدمات جبران ناپذيري به مدارات پاور گردد.

در آهنی و گیت فروشگاهی
در آهنی و گیت فروشگاهی

۲- عملكرد در آهنی و گیت فروشگاهی كه حد اكثر يك چهارم آن از پايين درب فلزي است

در قسمت قبل در مورد اثر درب هاي تمام فلزي بر روي عملكرد آنتن ها توضيح داده شد.

حال چنانچه قسمتي از درب فلزي باشد تاثير كمتري نسبت به درب تمام فلزي بر روي عملكرد آنتن هاي خواهد گذاشت

زيرا ويژگي هاي آنتن به شكلي طراحي شده تا عملكرد بسيار بهتري

(نسبت به گيتهاي امنيتي AM ديگر( در كنار درب هاي فلزي داشته باشد.

اما گيتهاي RF تقريبا در مجاورت اينگونه درب ها كار نخواهند كرد و حتي امكان از كار افتادن گيت AM كمپاني هاي ديگر

(چنانچه فرستنده پشت اينگونه درب ها نصب شود) به دليل حساسيت بالاي آنتن هاي اين دستگاه ها وجود دارد.

در واقع به علت باز و بسته شدن در به طور مداوم، جريانات برگشتي كه در بالا به آن اشاره شد،

باعث صدمه زدن جدي به مدارات پاور اين گيت ها ميشود.

به محض باز شدن درب و مماس شدن قسمت فلزي درب بر روي آنتن فرستنده،

جريانات برگشتي به درون مدارت پاور به صورت يورشي، باعث صدمات جدي به اين مدارات ميشود

. اين درحالي است كه آنتن گيت هاي AM و مدارات تغذيه پاور به نحوي طراحي شده اند

كه مقاومت بالا و واكنش سريع در مقابل اين جريانات يورشي انجام ميدهند

به نحوي نوعا در مدت زمان حدود چند نانوثانيه، جريانات يورشي برگشتي دفع ميشود .

در آهنی و گیت فروشگاهی
در آهنی و گیت فروشگاهی

۳- عملكرد در آهنی و گیت فروشگاهی در  مجاورت درب هايي كه تنها داراي فريم فلزي ميباشند

چنانچه آنتن گيت هاي ضد سرقت اعم از نوع RF يا AM به نحوي در پشت اينگونه درب ها نصب شود

كه فريم فلزي، تماسي با اين آنتن ها نداشته باشد، مشكلي براي كاركرد گيت ها نخواهد بود

اما اگر آنتن ها به نحوي نصب گردد كه قسمتي از بدنه آنتن ها توسط فريم فلزي درب پوشش داده شود،

مشكلاتي مشابه آنچه در قسمت قبل در ارتباط با از تنظيم خارج شدن آنتن ها توضيح داده شد بروز ميكند.

خارج از بحث تاثير گذاري فلز بر روي ميدان آنتنها و اثر كور كنندگي پترن گيرندگي و فرستندگي

و تاثير مخرب برگشت جريان به مدارات پاور ، نكته قابل توجه ديگري در ارتباط با درب ها و فريم هاي فلزي وجود دارد.

اثر كوپلينگ(coupling) نويز (Noise) توسط درب هاي داراي فريم هاي فلزي

كوپلينگ يا تزويج ( القا) داراي معناي وسيعي كه با يك مثال ساده توضيح داده ميشود.

اغلب افراد ممكن است واژه كوپلينگ را در ارتباط با ترانس هاي مبدل ولتاژ شنيده باشند.

براي مثال در يك ترانس كاهنده ولتاژ سيم پيچ اول بالاست (تعداد دور سيم پيچ اول بالاست)

و سيم پيچ دوم داراي دور پايين تري است ( بر همين اساس ولتاژ پايين تري دارد).

در واقع اتفاقي كه در ترانس مي افتند آن است كه ولتاژ متناوب در سيم پيچ اول به ميدان مغناطيسي تبديل ميشود

(به عبارت صحيح تر “ميدان الكترو مغناطيسي”) و اين ميدان الكترومغناطيسي نوعا داراي انرژي است

و سيم پيچ دوم اقدام به جذب درصدي از اين ميدان ميكند. در اين حال ميتوان گفت

دو سيم پيچ داراي كوپلينگ (تزويج) ميباشند به شكلي كه در صدي از ميدان مغناطيسي توسط سيم پيچ اول در سيم پيچ دوم كوپل (القا) ميشود.

حال با توجه به اين مثال ميتوانيد نويز هاي موجود در فضا را كه توسط يك منبع نويز اوليه (سيم پيچ اوليه)

توليد شده اند به عنوان ميدان الكترومغناطيسي كه در فضا وجود دارد در نظر بگيريد و

فريم فلزي درب را به عنوان سيم پيچ دوم تصور كنيد كه اين امواج الكترومغناطيسي را جذب ميكند

(و در واقع امواج بر روي آن كوپل (القا) ميشود) و چنانچه اين فريم فلزي در حوالي آنتن ها قرار داشته باشد

باعث كوپل (القاي) اين نويز به سيم پيچ سومي ميشود كه همان آنتن است !

يعني در واقع فريم فلزي درب عامل انتقال نويز به نحو مخربي از فضا به آنتن ها است.

بديهي است هر چه منبع نويز به فريم فلزي درب نزديكتر باشد،

انتقال اين نويز به آنتن ها به صورت موثر تري صورت ميگيرد. حال تصور كنيد كه يك بالاست الكترونيكي(Electronic Ballast)

لامپ نئون با بدنه پلاستيكي كه امواجي با ولتاژ ۱۵ كيلو ولت را تشعشع ميكند

(منبع تغذيه سوييچينگ ولتاژ بالا) بر روي فريم فلزي در نصب شده باشد!

در اين صورت اثر مخرب فريم فلزي درب بر روي انتقال امواج ولتاژ بالاي بالاست (ballast) به آنتن ها واضح است !

جهت کسب اطلاعات بیشتر در آهنی و گیت فروشگاهی با شماره :

۰۲۱۶۶۳۸۰۲۵۶

۰۲۱۶۶۸۳۴۱۶۳

شماره همراه :

۰۹۳۶۰۴۸۵۸۷۹

لطفا مارا برای اطلاعات بیشتر راجب در آهنی و گیت فروشگاهی آن دنبال کنید در :

وب سایت :    www.gatekade.com

اینستا گرام:  https://www.inestageram.com/arefan_tajhizz

فیس بوک : https://www.facebook.com/arefantajhiz

آپارات : https://www.aparat.com/gatekade.com

“با شما و در کنار شما هستیم این است رمز ماندگاری ما ”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *